Fruits (పండ్లు)

Fruits (పండ్లు)

Fruits (పండ్లు)


Product Compare (0)


Apple Delicious Red

Apple Delicious Red

Apple Delicious Red..

₹140

Apple Fuji

Apple Fuji

Apple Fuji..

₹149

Apple Red Washington

Apple Red Washington

Apple Red Washington ..

₹159

Apple Royal Delicious Red

Apple Royal Delicious Red

Apple Royal Delicious Red   ..

₹169

Apricots ( జల్దారు ) - 200gm box

Apricots ( జల్దారు ) - 200gm box

Apricots ( జల్దారు )..

₹180

Banana (అరటి పండు) (Dozen)

Banana (అరటి పండు) (Dozen)

Banana (అరటి పండు)..

₹60

Cherry box

Cherry box

Cherry..

₹30

Coconut (కొబ్బరి)

Coconut (కొబ్బరి)

Coconut (కొబ్బరి)..

₹20

Cucumber (దోసకాయ)

Cucumber (దోసకాయ)

Cucumber (దోసకాయ)- 1 Kg..

₹25

Dates (ఖర్జూర)

Dates (ఖర్జూర)

Dates (ఖర్జూర)..

₹60

Dry Fruits Honey Gem - Bottle (Medium)

Dry Fruits Honey Gem - Bottle (Medium)

Dry Fruits Honey Gem - Bottle..

₹210

Dry Fruits Honey Gem - Bottle (Small)

Dry Fruits Honey Gem - Bottle (Small)

Dry Fruits Honey Gem - Bottle..

₹150

Dry Fruits Honey Gem - Bottle (Special)

Dry Fruits Honey Gem - Bottle (Special)

Dry Fruits Honey Gem - Bottle..

₹250

Grapes Black (ద్రాక్ష) (per kg)

Grapes Black (ద్రాక్ష) (per kg)

Grapes Black (ద్రాక్ష)..

₹99

Grapes Black Beauty Seedless - ద్రాక్ష

Grapes Black Beauty Seedless - ద్రాక్ష

Grapes Black Beauty Seedless - ద్రాక్ష ..

₹48

Grapes White (ద్రాక్ష) (per kg)

Grapes White (ద్రాక్ష) (per kg)

Grapes White (ద్రాక్ష)..

₹30

Green Apple

Green Apple

Green Apple..

₹95

Kimia Dates (Box)

Kimia Dates (Box)

Kimia Dates (Box)..

₹200

Kiwi (కివి) per pc

Kiwi (కివి) per pc

Kiwi (కివి)..

₹200

Lemon (నిమ్మ)

Lemon (నిమ్మ)

Lemon (నిమ్మ)..

₹12

Musk Melon (ఖర్బుజ) (per kg)

Musk Melon (ఖర్బుజ) (per kg)

Musk Melon (ఖర్బుజ)..

₹60

Orange (ఆరెంజ్)

Orange (ఆరెంజ్)

Orange (ఆరెంజ్)- 500 Gms..

₹40

Papaya బొప్పాయి
Pear నష్పతి

Pear నష్పతి

Pear నష్పతి ..

₹55

Pineapple (పైనాపిల్) (per kg)

Pineapple (పైనాపిల్) (per kg)

Pineapple (పైనాపిల్)..

₹80

Plum Aalu Bhukara (ఆలు భుకర)

Plum Aalu Bhukara (ఆలు భుకర)

Plum Aalu Bhukara (ఆలు భుకర)-500 gms..

₹350

Pomegranate (దానిమ్మ)

Pomegranate (దానిమ్మ)

Pomegranate (దానిమ్మ) 1 Kg..

₹160

Watermelon (పుచ్చకాయ) Kiran (per kg)

Watermelon (పుచ్చకాయ) Kiran (per kg)

Watermelon (పుచ్చకాయ)..

₹40

Showing 1 to 28 of 28 (1 Pages)